Chemiczne środki chwastobójcze

Chemiczne środki chwastobójcze, inaczej nazywane herbicydami, są jednymi z częściej i chętniej wykorzystywanych metod zwalczania chwastów w uprawach. Chemiczne środki chwastobójcze są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o zastosowanie i przeznaczenie. Współcześnie, na rynku dostępna jest niezliczona ilość chemicznych środków przeznaczonych do zwalczania chwastów. Wśród najpopularniejszych herbicydów warto wyróżnić zarówno te nieselektywne, jak i selektywne. Pierwsze z nich niszczą całą roślinność, bez względu na jej rodzaj, czy gatunek. Dlatego też tego typu preparaty należy stosować po zbiorach i przed kolejnym siewem. Zabieg ten najlepiej jest wykonywać jesienią i powtarzać wczesną wiosną.

Preparaty selektywne natomiast można stosować zarówno przed siewem, jak i po nim. Najczęściej tego typu preparaty dedykowane są do zwalczania chwastów jednoliściennych, lub dwuliściennych. W zależności od tego, z jakimi szkodnikami się borykamy, do jego likwidacji powinniśmy dobrać odpowiedni preparat. Warto także zwrócić uwagę na to, że chemiczne środki chwastobójcze mogą być aplikowane zarówno doglebowo, jak i dolistnie. W tym przypadku, chcąc zdecydować się na odpowiedni środek, konieczne jest sprawdzenie, który z nich będzie skuteczniejszy w przypadku chwastów, z którymi się borykamy. Chemiczne środki chwastobójcze są bardzo popularne w Polsce. Korzystają z nich rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, a nawet działkowcy. Są one chętnie wykorzystywane do zwalczania chwastów, gdyż stanowią dużo łatwiejszą i skuteczniejszą metodę, w porównaniu z mechanicznymi sposobami.