Chwasty na trawnikach

Podobnie jak bardzo chętnie chwasty atakują roślinność uprawną, tak równie chętnie rosną i rozwijają się na trawnikach. I o ile w przypadku upraw rolnych chwasty zagrażają plonom, tak w przypadku trawników zagrażają jej wzrostowi, a przez to jej estetyce.

Szczególnie niebezpieczne dla trawników są chwasty jednoliścienne. Bardzo trudno jest się ich pozbyć. Bardzo ważne jest użycie herbicydów do chwastów jednoliściennych, jeszcze przed założeniem trawnika.

To z pewnością w pewnym stopniu wyeliminuje powstanie takich chwastów jak: perz (Agropyron repens), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), włośnica sina (Setaria glauca), wiechlina roczna (Poa annua) oraz kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Chwasty dwuliścienne na trawniku znacznie łatwiej jest zwalczyć, co nie oznacza, że nie powinno się zapobiegać ich powstaniu.

Tak jak w przypadku chwastów jednoliściennych, w tym przypadku również przed założeniem trawnika, warto zastosować preparaty chwastobójcze, mające na celu oczyszczenie gleby z zalążków takich chwastów jak tasznik pospolity (Capsella bursa – pastoris), rdest ptasi (Polygonum aviculare), babka (Plantago), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), mlecz polny (Sonchus arvensis), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), Szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), koniczyna (Trifolium), komosa biała (Chenopodium album), stokrotka polna (Bellis perennis), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), rumianek pospolity (Matricaria chamomilla), powój polny (Convolvulus arvensis), jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), skrzyp polny (Equisetum arvense), podbiał pospolity (Tussilago fafrara), czy pięciornik gęsi (Potentilla anserina).