Czym różnią się chwasty średnio odporne od odpornych

Chwasty średnio odporne różnią się od chwastów odpornych, przede wszystkim poziomem odporności. Odporność ta w głównej mierze dotyczy herbicydów, czyli chemicznych preparatów chwastobójczych. W uprawach mamy do czynienia zarówno z chwastami słabo odpornymi, średnio odpornymi, jak i odpornymi, i w zależności od tego, powinniśmy wybierać odpowiednie preparaty chwastobójcze.

Odporność chwastów jest niejako tolerancją herbicydów, wykształconą na przestrzeni kilku sezonów. Jest to dziedziczna zdolność chwastu do przeżycia, pomimo zastosowanego preparatu chwastobójczego. Bardzo często zdarza się tak, że chwast średnio-odporny, po jakimś czasie staje się chwastem odpornym na pewnego rodzaju herbicydy.

Dzieje się tak w szczególności dlatego, że poddawany jest on działaniu tylko jednego preparatu, na który się uodparnia. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie kilku różnego rodzaju preparatów naprzemiennie. Ponadto, chwasty uodporniają się także w przypadku uprawy roli bez systemu orkowego, jak również w przypadku zwalczania ich wyłącznie za pomocą preparatów chemicznych, bez wykorzystania metod mechanicznych.

Nie jest możliwe wskazanie jednego preparatu, skutecznego na wszystkie rodzaje chwastów. Ich odporność jest zróżnicowana, w zależności od zastosowanej substancji czynnej. Jeden gatunek chwastu może być zarówno bardzo odporny, jak i słabo odporny.

Zależy to on rodzaju preparatu i jego substancji czynnej. Tutaj warto zwrócić uwagę na preparaty zawierające kwasy fenoksy-tłuszczowe, pochodne kwasu benzoesowego, chloroacetoanilidy, jak również pochodne dwupirydyli.