Środki chwastobójcze – herbicydy

Chemiczne środki chwastobójcze, inaczej zwane herbicydami, są preparatami przeznaczonymi do zwalczania chwastów. Najogólniej, herbicydy można podzielić na nieselektywne i selektywne. Pierwsze z nich stosuje się wyłącznie na ogołoconą glebę, w celu jej zregenerowania. Herbicydy nieselektywne mają za zadanie wyniszczyć całą roślinność, znajdującą się na obszarze poddawanym zabiegom odchwaszczania. Herbicydy selektywne to preparaty dedykowane konkretnym rodzajom i gatunkom chwastów. Pośród nich można wyróżnić preparaty dedykowane chwastom jednoliściennym oraz chwastom dwuliściennym. W zależności od tego, jaki chwast zaatakował roślinność uprawną, do jego zwalczenia należy użyć odpowiedniego herbicydu. Herbicydy można podzielić także pod względem zaawansowania uprawy.

Na rynku bowiem można znaleźć zarówno takie, które należy stosować jeszcze przed rozpoczęciem uprawy – herbicydy przedsiewne i przedwschodowe; jak i takie, które używa się w czasie wzrostu uprawy. W drugim przypadku, w zależności od potrzeby, obszaru i samego rodzaju chwastu, należy użyć herbicyd o działaniu dolistnym, doglebowym, lub dwa w jednym tzn. preparat, który będzie działała zarówno dolistnie, jak i doglebowo. Na rynku dostępnych jest szereg bardzo zróżnicowanych herbicydów. Jedne dedykowane są konkretnym gatunkom chwastów, inne są preparatami uniwersalnymi, które będą w stanie zwalczyć np. wszystkie najpopularniejsze chwasty jednoliścienne, lub dwuliścienne. Ponadto można znaleźć także środki chwastobójcze do zwalczania chwastów w uprawach rolnych, na trawnikach czy w polach warzywnych.