Zagrożenie upraw polnych

Uprawy polne narażone są na działanie wielu negatywnych czynników, wpływających na ich wzrost i rozwój. Jednym z takich czynników zagrażających, są nieodpowiednie warunki atmosferyczne. Zaliczyć można do nich niewłaściwą dla danej roślinności temperaturę, zbyt duże lub zbyt skąpe opady deszczu, śnieg, lód, grad, czy nasłonecznienie. Te wszystkie czynniki występujące w niewłaściwej ilości, mogą sprawić, że uprawy rolne nie tylko zmarnieją, ale wydadzą też znacznie mniejszą ilość plonów. Zagrożeniem dla upraw polnych są także wszelkiego rodzaju szkodniki. Mogą one występować zarówno pod postacią innych roślin, jak również pod postacią różnych organizmów żywych.

Różnorodne chwasty należy zwalczać odpowiednimi herbicydami. Jeśli pole uprawne zostanie zaatakowane przez wiele różnorodnych gatunków agrofagów, bezwzględnie konieczne jest podjęcie natychmiastowego działania, zmierzającego do wyeliminowania zagrożenia. W tym przypadku doskonale sprawdzą się preparaty chwastobójcze aplikowane zarówno doglebnie, jak i dolistnie. W przypadku pojawienia się na polu uprawnym na przykład kretów, warto zdecydować się na preparat je odstraszający. Szkodliwe owady również warto zwalczać preparatami chemicznymi i warto robić to już w przypadku dostrzeżenia pierwszego intruza. Owady bardzo szybko się rozmnażają, przez co w bardzo krótkim czasie mogą zaatakować znaczną część plonów, prowadząc do ich destrukcji.